KODUKORD

 1. Külastaja peab treeningutel viibima ainult sportlikes puhastes vahetusjalatsites
 2. Külastaja peab kinni pidama ettenähtud kasutus aegadest
 3. Külastaja peab hoidma kõikides ruumides korda
 4. Külastaja peab suhtuma heaperemehelikult kõigisse kasutatavatesse vahenditesse
 5. Külastaja peab treeningu lõppedes kasutatud inventari panema tagasi kohta, kust ta selle võttis
 6. Külastaja peab arvestama kõigi teiste klientidega
 7. Külastaja peab riietumiseks kasutama selleks ettenähtud ruume
 8. Külastaja ei tohi minna söögiga treeningalale
 9. Eriolukordades (nt häire) tuleb järgida saali töötaja korraldusi
 10. Saalis on keelatud suitsetada, tarbida alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid
 11. Võimlemisklubi ei vastuta järelvalveta jäetud isiklike asjade eest
 12. Klient, kes ei järgi hea tava reegleid, käitub teiste klientide suhtes halvustavalt või paneb toime varguse, kaotab määramatuks ajaks saali külastamisõiguse ning tasutud makseid ei tagastata.